Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานชมวิวเขากระชาย
  • ลอยโคม.. ชมวิว .. ดูดาว .สุกสกาวที่ปากแพรก
  • ลานชมวิวเขากระชาย
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวภาษี
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวย้อนหลัง
  ข่าว อปพร.
 
 
 
  เทศบาลตำบลปากแพรก จัดประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่สาธารณะเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ บริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง บ้านลุ่มดงกระเบาหมู่ที่ 12 [ 25 มี.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากแพรก เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากแพรก ประจำปีการศึกษา 2557 [ 20 มี.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลปากแพรก จับมือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขานิติศาสตร์ กระตุ้นประชาชนในท้องถิ่น เตรียมความพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [ 5 มี.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลปากแพรก จัดประชุมทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน [ 24 ก.พ. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากแพรก จัดโครงการพัฒนาชีวิตตามวิถีพุทธ [ 20 ก.พ. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลปากแพรก รณรงค์ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2558 [ 18 ก.พ. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลปากแพรก จัดกิจกรรมการประกวด ดนตรี Folk Song Contest ปีที่ 3 [ 17 ก.พ. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการค่ายวิชาการแบบบูรณาการ [ 30 ม.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมซักซ้อมแนวทาง การจัดแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559-2561) [ 30 ม.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลปากแพรกเข้าร่วมงานคัดเลือกกำนันยอดเยี่ยมประจำปี 2558 [ 20 ม.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากแพรกร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน [ 20 ม.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี หลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร [ 20 ม.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2558 [ 13 ม.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  งานวันคนพิการสากลจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2558 [ 9 ม.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการสร้างจิตสำนึกในการชำระภาษี เทศบาลตำบลปากแพรก [ 29 ธ.ค. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |