Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานวัฒนธรรมบ้านลุ่มดงกระเบา
  • ลานชมวิวเขากระชาย
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวภาษี
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวย้อนหลัง
  ข่าว อปพร.
 
 
 
  งานวันเด็กแห่งชาติ 2560 [ 14 ม.ค. 2560 ]

ทต.ปากแพรก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

...อ่านต่อ>>
  อบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนหนีแผ่นดินไหว [ 29 ส.ค. 2559 ]

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปากแพรก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนหนีภัยแผ่นดินไหวให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากแพรก วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก 

...อ่านต่อ>>
  โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง [ 17 ส.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 [ 17 เม.ย. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการก้าวแรกแห่งการสำเร็จ มอบวุฒิบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 82 คน [ 3 มี.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [ 26 ก.พ. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  pakpraek folk song season of love [ 15 ก.พ. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมรณรงค์ระวังอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน [ 4 ก.พ. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลปากแพรก จัดอบรมรมเชิงปฏิบัติการ [ 4 ก.พ. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 [ 11 ม.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  เจ้าหน้าที่กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปากแพรก บูรณาการร่วมสำนักการช่าง เทศบาลเมืองกาญจนบุรี นำรถดูดสิ่งปฏิกูลขุดลอกท่อ บริเวณซอย 2 สถานีปากแพรก หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี [ 11 ม.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการเสวนา เทศบาลตำบลปากแพรกตอบประชาชน และโครงการศูนย์การเรียนรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [ 18 ม.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  อัศจรรย์วันเพ็ญ ประทีปลอยเด่น แม่กลองต้นนที ที่นี่..ปากแพรก [ 26 พ.ย. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงการศูนย์การเรียนรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน [ 26 ต.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลปากแพรก จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น รุ่นที่ 2 [ 11 ก.ย. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |