Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานชมวิวเขากระชาย
  • ลอยโคม.. ชมวิว .. ดูดาว .สุกสกาวที่ปากแพรก
  • ลานชมวิวเขากระชาย
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวภาษี
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวย้อนหลัง
  ข่าว อปพร.
 
 
 
  Pakpraek Folksong contest สานฝัน..เยาวชน [ 24 ก.ย. 2556 ]

สานฝันเยาวชน ให้กล้าแสดงออก  ปากแพรกโฟลค์ซองคอนเทสต์  จัดพื้นที่ส่งเสริมพลังคนดนตรี ..รุ่นใหม่

...อ่านต่อ>>
  ปากแพรกชวนประชาชน.. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รณรงค์จัดเก็บขยะ [ 24 ก.ย. 2556 ]

เทศบาลตำบลปากแพรก รณรงค์ประชาชน ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยกันเก็บขยะริมน้ำ รักษาความสะอาด ...อ่านต่อ>>
  เสริมศักยภาพอาสาสมัคร พลังชุมชนเพื่อ..ชุมชน [ 26 ส.ค. 2556 ]

เตรียมพร้อมรับอาเซียน  เทศบาลตำบลปากแพรกเสริมศักยภาพกลุ่มอาสาสมัครในเขตตำบลปากแพรก อบรมเตรียมพร้อมรับอาเซียน..

...อ่านต่อ>>
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดคอร์สอบรมป้องกันอัคคีภัย [ 26 ส.ค. 2556 ]

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปากแพรก จัดคอร์สอบรมการป้องกันอัคคีภัยให้กับเด็กและเยาวชน โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี โรงเรียนโสตศึกษา... ...อ่านต่อ>>
  ส่งเสริมความรู้แกนนำอสม.ช่วยชุมชนลดอัตราเสี่ยงป่วยเพิ่ม.. [ 16 ส.ค. 2556 ]

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากแพรก จัดอบรมส่งเสริมความรู้แกนนำอสม.เพิ่มศักยภาพ .. ...อ่านต่อ>>
  12 สิงหา มหาราชินี ปลูกป่า ถวายแม่ของแผ่นดิน [ 13 ส.ค. 2556 ]

เนื่องในวโรกาศ 12 สิงหา มหาราชินี ปวงชนชาวไทย ต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เทศบาลตำบลปากแพรก จัด..

...อ่านต่อ>>
  ตรวจสุขภาพฟรี.. มหกรรมสุขภาพดี ที่ปากแพรก [ 7 ส.ค. 2556 ]

เทศบาลตำบลปากแพรก ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์จังหวัดทหารบก จัดโครงการมหกรรมสุขภาพชุมชนตำบลปากแพรก ตรวจสุขภาพฟรี .. ...อ่านต่อ>>
  ปากแพรก ดึงแพทย์รพ.ค่ายสุรสีห์ อบรมภาวะเสี่ยงมะเร็งเต้านม [ 31 ก.ค. 2556 ]

เทศบาลปากแพรก ห่วงพี่น้องประชาชน ดึงแพทย์ รพ.ค่ายสุรสีห์ อบรมภาวะเสี่ยงมะเร็งเต้านม ...อ่านต่อ>>
  ปากแพรก เปิดประสบการณ์ ..ส่งชมรมสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลปากแพรกดูงาน [ 29 ก.ค. 2556 ]

ปากแพรก เปิดประสบการณ์ .. ส่งชมรมสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลปากแพรกดูงาน จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี อบรมทักษะการ.. ...อ่านต่อ>>
  ปากแพรกอบรม อาหารอร่อย สะอาด..ได้มาตรฐาน [ 18 ก.ค. 2556 ]

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากแพรก จัดโครงการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ติวบุคลากรผู้ประกอบอาหาร เน้น อาหารอร่อย สะอาด ได้มาตรฐาน ...อ่านต่อ>>
  ปากแพรก.. สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา. [ 17 ก.ค. 2556 ]

งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาลตำบลปากแพรก จัดโครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา สืบทอดพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีไทย.. ...อ่านต่อ>>
  วางแผนป้องกันล่วงหน้า.. ปลอดภัย หายห่วง [ 17 ก.ค. 2556 ]

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลปากแพรก จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน ดึงผู้นำ ประชาชน.. ...อ่านต่อ>>
  ป้องกันไว้ก่อน .. ยุงร้าย มหันตโรคไข้เลือดออก [ 9 ก.ค. 2556 ]

เทศบาลตำบลปากแพรก ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ...อ่านต่อ>>
  โครงการหนูน้อยฟันดี.. สุขภาพดี ที่ปากแพรก [ 8 ก.ค. 2556 ]

เทศบาลตำบลปากแพรก ร่วมกับ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงเรียนบ้านวังสารภี โรงเรียนบ้านหัวนา โรงเรียนโสตศึกษา ดูแลสุขภาพเด็กน้อย ฟันดี สุขภาพดี ...อ่านต่อ>>
  อบรมคอร์สช่วยชีวิต.. CPR ถูกต้อง..ปลอดภัย [ 2 ก.ค. 2556 ]

เทศบาลตำบลปากแพรกจัดอบรมกลุ่มอสม.ในเขตตำบลปากแพรก ยกมาตรฐาน พัฒนาคุณภาพการช่วยชีวิตผู้.. ...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |