Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  • ที่นี่ปากแพรก
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าผาเขาแหลม)
  • ลานชมวิวเขากระชาย
  • ลอยโคม.. ชมวิว .. ดูดาว .สุกสกาวที่ปากแพรก
  • ลานชมวิวเขากระชาย
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวภาษี
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวย้อนหลัง
  ข่าว อปพร.
 
 
 
  เป็นห่วงสุขภาพประชาชน.. ปากแพรกจัดมหกรรมสุขภาพ [ 1 มี.ค. 2556 ]

เทศบาลตำบลปากแพรกจัดโครงการมหกรรมสุขภาพ ประสาน โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ตรวจสุขภาพพื้นฐานให้แก่ประชาชน ...อ่านต่อ>>
  เทศบาลปากแพรกสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 [ 18 ก.พ. 2556 ]

เทศบาลตำบลปากแพรกจัดโครงการ "เทศบาลตำบลปากแพรกสัญจร" ลงให้บริการถึงพื้นที่ ฟรี.. ทุกรายการ ...อ่านต่อ>>
  ปากแพรกไอเดียเจ๋ง..จัดคอร์ส..อบรมพ่อครัว แม่ครัว รับอาเซียน [ 18 ก.พ. 2556 ]

เทศบาลตำบลปากแพรกจัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร " พ่อครัว แม่ครัว " มืออาชีพ สู่อาเซียน ...อ่านต่อ>>
  เปิดกว้าง.. สิทธิรับรู้ของประชาชน.. [ 12 ก.พ. 2556 ]

เทศบาลตำบลปากแพรก จัดอบรม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เปิดกว้าง สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน... ...อ่านต่อ>>
  สร้างโอกาส เติมความรู้ .. พัฒนาทักษะวิชาพื้นฐาน [ 28 ม.ค. 2556 ]

งานการศึกษา เทศบาลตำบลปากแพรก จัดโครงการค่ายวิชาการแบบบูรณาการ เสริมทักษะ 4 รายวิชาหลักให้กับเด็กและเยาวชนในเขตตำบลปากแพรก ...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 [ 21 ม.ค. 2556 ]

เติมเต็มรอบด้าน .. เสริมฝัน.. สานรอยยิ้มให้เด็ก ปากแพรก ...อ่านต่อ>>
  จัดคอร์ส.. เติมความรู้ การจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ [ 26 ธ.ค. 2555 ]

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลปากแพรก จัดโครงการอบรมเติมความรู้การจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุให้แก่กลุ่มอาสาสมัครและแกนนำดูแลผู้สูงอายุ ...อ่านต่อ>>
  ดึง ผู้อำนวยการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เสริมทักษะ.. คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ [ 17 ธ.ค. 2555 ]

เทศบาลตำบลปากแพรก จัดโครงการอบรมคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ หลักสูตร หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ...อ่านต่อ>>
  ซ้อมแผนอัคคีภัย .. ปลอดภัย ไว้ก่อน [ 13 ธ.ค. 2555 ]

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปากแพรก จัดกิจกรรมอบรมการป้องกันอัคคีภัยให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวนา ...อ่านต่อ>>
  ปากแพรกร้อยใจ.. ทำดีเพื่อพ่อหลวง [ 13 ธ.ค. 2555 ]

เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม 2555 เทศบาลปากแพรกร่วมกับประชาชนตำบลปากแพรก ทำความดีถวายในหลวง..  ...อ่านต่อ>>
  โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ประจำปี 2556 [ 30 พ.ย. 2555 ]

เทศบาลตำบลปากแพรก จัดอบรมเด็กและเยาวชน กว่า 120 คน ตามโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ...อ่านต่อ>>
  ลอยโคม.. ชมวิว ดูดาว ณ ลานชมวิวเขากระชาย ตำบลปากแพรก [ 30 พ.ย. 2555 ]

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง-ประทีปโคมไฟ ลอยโคม..ชมวิว ดูดาว ณ ลานชมวิวเขากระชาย ตำบลปากแพรก

...อ่านต่อ>>
  ตรวจสุขภาพฟรี.. ที่ปากแพรก [ 30 พ.ย. 2555 ]

มูลนิธิหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน ร่วมกับ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จัดกิจกรรม 3 หมอ 3 ค บริการประชาชนถึงพื้นที่ตำบลปากแพรก

...อ่านต่อ>>
  ล้อมรั้ว..ป้องกันยาเสพติด ดึง..เยาวชนเข้าค่ายอบรมเสริมทักษะ.. [ 6 ก.ย. 2555 ]

เทศบาลตำบลปากแพรก จัดโครงการ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และพัฒนาทักษะชีวิต คนรุ่นใหม่ ร่วมใจประกาศเจตนา ไม่พึงพายาเสพติด ...อ่านต่อ>>
  ปากแพรกเพิ่มศักยภาพ..แกนนำดูแลผู้สูงอายุ เสริมทักษะพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 6 ก.ย. 2555 ]

เทศบาลตำบลปากแพรก ประสาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตไทรโยคกาญจนบุรี จัดอบรมเสริมศักยภาพแกนนำอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ .. ...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |