Loading images...
 • First Image
 • Second Image
 • Third Image
 • Forth Image
 • Fifth Image
 • Sixth Image
 • First Image
 • Second Image
 • Third Image
 • Forth Image
 • Fifth Image
 • Sixth Image
 
จำนวนผู้เข้าชม :
 
 
 • ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2561
 • รับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน จังหวัดอุตรดิตถ์ (24ก.ย.61)
 • รับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดชัยภูมิ
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2561   - 24 ก.ย. 2561

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
รับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน จังหวัดอุตรดิตถ์ (24ก.ย.61)   - 24 ก.ย. 2561

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
รับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จังหวัดชัยภูมิ   - 19 ก.ย. 2561

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายห้วยน้ำใส-บ้านประดู่คต(ต่อจากโครงการเดิม) ถึงบ้านเลขที่ 92/1 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี   1 ส.ค. 2560   อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560   14 ก.ค. 2560   อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560   22 มิ.ย. 2560   อ่านต่อ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านจิรกาญจน์ ซอย 1 เชื่อมซอย 2 หมู่ที่ 7 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   15 มิ.ย. 2560   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
งบเงินสะสมไตรมาส 3 ปี 2561
งบทรัพย์สินไตรมาสที่ 1
รายละเอียดงบทรัพย์สินไตรมาสที่ 1
งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่ 1
งบเงินสะสมไตรมาสที่ 1
งบแสดงฐานะการเงินไตรมาส 3 ปี 2561
งบทรัพย์สินไตรมาสที่ 3 ปี2561
ทรัพย์สินไตรมาสที่ 3 ปี 2561
งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่ 4
งบแสดงฐานะการเงินปี2560
 
 
 
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสำหรับคนไทยพลัดถิ่น [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การรับชำระภาษีป้าย [ 2 มิ.ย. 2560 ]
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 มิ.ย. 2560 ]
 
 
ขอเชิญสมัครอบรม “การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)” 8-12 กันยายน 2557(5 วัน) จ.เพชรบูรณ์
โดย  yotathaicenter วันที่ 16 ส.ค. 2557 11:58:36 [ 0 / 20770 ]
สอบถามรับโอนย้ายไหมครับ
โดย  พิพัฒน์ ขาวประเสริฐ วันที่ 15 มิ.ย. 2557 10:51:17 [ 0 / 806 ]
ขอเชิญสมัครอบรม "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท.” วันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 (2 วัน) พิษณุโลก
โดย  yotathai วันที่ 4 มิ.ย. 2557 09:45:00 [ 0 / 1082 ]
ไม่เข้าใจ
โดย  นาวี มีดี วันที่ 9 พ.ค. 2557 15:59:26 [ 0 / 1064 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด
 
 
 
 
สงกรานต์บ้านเรา ออเจ้ารื่นเริง ตอนที่ 1
ที่นี่...ปากแพรก อบรมให้ความรุ้เกี่ยวกับโรคเอดส์
ที่นี่...ปากแพรก ตอน วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
ที่นี่...ปากแพรก ตอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากแพรก