Loading images...
 • First Image
 • Second Image
 • Third Image
 • Forth Image
 • Fifth Image
 • Sixth Image
 • First Image
 • Second Image
 • Third Image
 • Forth Image
 • Fifth Image
 • Sixth Image
 
จำนวนผู้เข้าชม :
 
 
 • โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
 • เทศบาลตำบลปากแพรกจัดโครงการ วัยรุ่น วัยรุ่น วัยใส คิดหรือทำแบบไหนสู่ความสำเร็จ
 • ต้อนรับคณะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.พญาแมน
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดซักซ้อมแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ   - 22 ก.ย. 2557

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เทศบาลตำบลปากแพรกจัดโครงการ วัยรุ่น วัยรุ่น วัยใส คิดหรือทำแบบไหนสู่ความสำเร็จ   - 19 ก.ย. 2557

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ต้อนรับคณะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.พญาแมน   - 17 ก.ย. 2557

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง บริเวณซอยนิติภูมิ บ้านทุ่งนา หมู่ที่ 3 บริเวณถนนวัดหัวนา-วัดถ้ำขุนไกร บ้านป่ายุบ หมูที่ 6 และบริเวณซอยบ้าน พต.ต.ต.สุรัตน์ ยุทธโยธิน บ้านเขาตอง หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี   11 ก.ย. 2557   อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   27 ส.ค. 2557   อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 บ้านป่ายุบ ต.ปากแพรก   27 ส.ค. 2557   อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก   20 ส.ค. 2557   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา บึงบา
 
รายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555
งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556
งบทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
งบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554
งบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2554
งบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2554
งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี 2554
 
 
 
 
การขอตรวจ คัด และรับรองสำเนารายการในทะเบียนราษฎร [ 6 พ.ค. 2554 ]
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร [ 6 พ.ค. 2554 ]
เรื่องบ้านและทะเบียนบ้าน [ 6 พ.ค. 2554 ]
เรื่องการแจ้งย้ายที่อยู่ [ 6 พ.ค. 2554 ]
เรื่องการแจ้งการตาย [ 6 พ.ค. 2554 ]
เรื่องการแจ้งเกิด [ 6 พ.ค. 2554 ]
งานทะเบียนราษฏร เทศบาลตำบลปากแพรก [ 12 ธ.ค. 2552 ]
 
 
 
Wholesale Cheap air Jordans 
โดย  guoguo วันที่ 17 ก.ย. 2557 22:11:40 [ 0 / 26 ]
งวดเงินกุ้ 
โดย  shuaishushu วันที่ 4 ก.ย. 2557 13:00:41 [ 0 / 11 ]
nashwa ramdan 
โดย  nashwa ramdan วันที่ 30 ส.ค. 2557 08:37:48 [ 0 / 16 ]
ขอเชิญสมัครอบรม “การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)” 8-12 กันยายน 2557(5 วัน) จ.เพชรบูรณ์
โดย  yotathaicenter วันที่ 16 ส.ค. 2557 11:58:36 [ 1 / 16 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด
 
 
 
 
งานประเพณีลอยกระทง-ประทีปโคมไฟ part 3
งานประเพณีลอยกระทง-ประทีปโคมไฟ part 4
ปีนหน้าผา ปากแพรก เที่ยวละไม ไทยแลนด์เวิลด์