Loading images...
 • First Image
 • Second Image
 • Third Image
 • Forth Image
 • Fifth Image
 • Sixth Image
 • First Image
 • Second Image
 • Third Image
 • Forth Image
 • Fifth Image
 • Sixth Image
 
จำนวนผู้เข้าชม :
 
 
 • พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลปากแพรก จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น รุ่นที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 • โครงการประกวดสุดยอดภาพถ่าย หัวข้อ
 • กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชาโลกและวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2558
 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลปากแพรก จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น รุ่นที่ 2   - 11 ก.ย. 2558

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์   - 11 ก.ย. 2558

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการประกวดสุดยอดภาพถ่าย หัวข้อ - 10 มิ.ย. 2558

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากแพรก หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   28 ก.ย. 2558   อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฝั่งตรงข้ามบ้านเลขที่ 143/29 บ้านทุ่งนา หมู่ 3 ตำบลปากแพรก   24 ก.ย. 2558   อ่านต่อ
จัดส่งประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเขาตองพัฒนา ซอย 4 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก   18 ก.ย. 2558   อ่านต่อ
จัดส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากแพรก หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จ.กาญจนบุรี   11 ก.ย. 2558   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา บึงบา
 
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
งบทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556
รายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555
งบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2554
งบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554
งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี 2554
 
 
 
 
การขอตรวจ คัด และรับรองสำเนารายการในทะเบียนราษฎร [ 6 พ.ค. 2554 ]
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร [ 6 พ.ค. 2554 ]
เรื่องบ้านและทะเบียนบ้าน [ 6 พ.ค. 2554 ]
เรื่องการแจ้งย้ายที่อยู่ [ 6 พ.ค. 2554 ]
เรื่องการแจ้งการตาย [ 6 พ.ค. 2554 ]
เรื่องการแจ้งเกิด [ 6 พ.ค. 2554 ]
งานทะเบียนราษฏร เทศบาลตำบลปากแพรก [ 12 ธ.ค. 2552 ]
 
 
 
ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับงานอบต.เทศบาล และเขต
โดย  เดลส์เน็ท เดลส์เน็ท วันที่ 27 ก.ค. 2558 13:16:39 [ 0 / 155 ]
ขอเชิญสมัครอบรม “การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)” 8-12 กันยายน 2557(5 วัน) จ.เพชรบูรณ์
โดย  yotathaicenter วันที่ 16 ส.ค. 2557 11:58:36 [ 0 / 11205 ]
สอบถามรับโอนย้ายไหมครับ
โดย  พิพัฒน์ ขาวประเสริฐ วันที่ 15 มิ.ย. 2557 10:51:17 [ 0 / 331 ]
ขอเชิญสมัครอบรม "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท.” วันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 (2 วัน) พิษณุโลก
โดย  yotathai วันที่ 4 มิ.ย. 2557 09:45:00 [ 0 / 438 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด
 
 
 
 
กำจัดผักตบชวา คืนชีวิตชีวาให้แม่กลอง
๙๙๙ คันปั่นเพื่อพ่อ
งานประเพณีลอยกระทง-ประทีปโคมไฟ part 3
งานประเพณีลอยกระทง-ประทีปโคมไฟ part 4