Loading images...
 • First Image
 • Second Image
 • Third Image
 • Forth Image
 • Fifth Image
 • Sixth Image
 • First Image
 • Second Image
 • Third Image
 • Forth Image
 • Fifth Image
 • Sixth Image
 
จำนวนผู้เข้าชม :
 
 
 • อบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนหนีแผ่นดินไหว
 • โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง
 • ประกาศเรื่องการรับลงทะเบียนผู้พิการประจำปีงบประมาน พ.ศ 2560
 • ออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
 
อบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนหนีแผ่นดินไหว   - 29 ส.ค. 2559

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปากแพรก ..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง - 17 ส.ค. 2559

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประกาศเรื่องการรับลงทะเบียนผู้พิการประจำปีงบประมาน พ.ศ 2560 - 2 ส.ค. 2559

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 เทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี   16 ก.ย. 2559   อ่านต่อ
จ้างเหมาโครงการขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 2 โครงการ ภายในเขตเทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   12 ก.ย. 2559   อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลปากแพรก เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย 1 (บ้านนายเสริมถึงบ้านนายจำนงค์) หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   8 ก.ย. 2559   อ่านต่อ
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559   16 ส.ค. 2559   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา บึงบา
 
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
งบทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556
รายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555
งบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2554
งบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554
 
 
 
 
เรื่องบ้านและทะเบียนบ้าน [ 6 พ.ค. 2554 ]
เรื่องการแจ้งย้ายที่อยู่ [ 6 พ.ค. 2554 ]
เรื่องการแจ้งการตาย [ 6 พ.ค. 2554 ]
เรื่องการแจ้งเกิด [ 6 พ.ค. 2554 ]
งานทะเบียนราษฏร เทศบาลตำบลปากแพรก [ 12 ธ.ค. 2552 ]
 
 
 
ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับงานอบต.เทศบาล และเขต
โดย  เดลส์เน็ท เดลส์เน็ท วันที่ 27 ก.ค. 2558 13:16:39 [ 0 / 393 ]
ขอเชิญสมัครอบรม “การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)” 8-12 กันยายน 2557(5 วัน) จ.เพชรบูรณ์
โดย  yotathaicenter วันที่ 16 ส.ค. 2557 11:58:36 [ 0 / 13019 ]
สอบถามรับโอนย้ายไหมครับ
โดย  พิพัฒน์ ขาวประเสริฐ วันที่ 15 มิ.ย. 2557 10:51:17 [ 0 / 491 ]
ขอเชิญสมัครอบรม "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท.” วันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 (2 วัน) พิษณุโลก
โดย  yotathai วันที่ 4 มิ.ย. 2557 09:45:00 [ 0 / 597 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด
 
 
 
 
กำจัดผักตบชวา คืนชีวิตชีวาให้แม่กลอง
๙๙๙ คันปั่นเพื่อพ่อ
งานประเพณีลอยกระทง-ประทีปโคมไฟ part 3
งานประเพณีลอยกระทง-ประทีปโคมไฟ part 4