Loading images...
 • First Image
 • Second Image
 • Third Image
 • Forth Image
 • Fifth Image
 • Sixth Image
 • First Image
 • Second Image
 • Third Image
 • Forth Image
 • Fifth Image
 • Sixth Image
 
จำนวนผู้เข้าชม :
 
 
 • เปิดพื้นที่.. สร้างสรรค์ พลังดนตรี เยาวชนรุ่นใหม่
 • เทศบาลตำบลปากแพรก ซ้อมรับมืออัคคีภัย.. เกิดเหตุ อุ่นใจ ปลอดภัย ไม่งง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • สอนน้อง.. เยาวชนเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งพายาเสพติด
 • ปากแพรก.. ล้อมรั้ว ป้องกันโรคไข้เลือดออก
 
เปิดพื้นที่.. สร้างสรรค์ พลังดนตรี เยาวชนรุ่นใหม่   - 15 ก.ค. 2557

เทศบาลตำบลปากแพรก เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ พลังดนต..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เทศบาลตำบลปากแพรก ซ้อมรับมืออัคคีภัย.. เกิดเหตุ อุ่นใจ ปลอดภัย ไม่งง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   - 1 ก.ค. 2557

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปากแพรก จัด..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สอนน้อง.. เยาวชนเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งพายาเสพติด - 23 มิ.ย. 2557

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดโครงการป้องกันแล..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 2/6 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2   10 ก.ค. 2557   อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่บ้านคำหวาน หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี   4 มิ.ย. 2557   อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รถดับเพลิง ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน   23 พ.ค. 2557   อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยอ่อนละมัย บ้านลุ่มดงกระเบา หมู่ที่ 12 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี   7 พ.ค. 2557   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา บึงบา
 
รายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555
งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556
งบทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
งบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554
งบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2554
งบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2554
งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี 2554
 
 
 
 
การขอตรวจ คัด และรับรองสำเนารายการในทะเบียนราษฎร [ 6 พ.ค. 2554 ]
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร [ 6 พ.ค. 2554 ]
เรื่องบ้านและทะเบียนบ้าน [ 6 พ.ค. 2554 ]
เรื่องการแจ้งย้ายที่อยู่ [ 6 พ.ค. 2554 ]
เรื่องการแจ้งการตาย [ 6 พ.ค. 2554 ]
เรื่องการแจ้งเกิด [ 6 พ.ค. 2554 ]
งานทะเบียนราษฏร เทศบาลตำบลปากแพรก [ 12 ธ.ค. 2552 ]
 
 
 
http://www.michaelkors--outlet.us/
โดย  michael kors outlet วันที่ 19 มิ.ย. 2557 13:00:18 [ 0 / 59 ]
http://www.michaelkors--outlet.us/
โดย  michael kors outlet วันที่ 19 มิ.ย. 2557 12:59:39 [ 0 / 43 ]
สอบถามรับโอนย้ายไหมครับ
โดย  พิพัฒน์ ขาวประเสริฐ วันที่ 15 มิ.ย. 2557 10:51:17 [ 0 / 40 ]
ขอเชิญสมัครอบรม "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท.” วันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 (2 วัน) พิษณุโลก
โดย  yotathai วันที่ 4 มิ.ย. 2557 09:45:00 [ 0 / 230 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด
 
 
 
 
งานประเพณีลอยกระทง-ประทีปโคมไฟ part 3
งานประเพณีลอยกระทง-ประทีปโคมไฟ part 4
ปีนหน้าผา ปากแพรก เที่ยวละไม ไทยแลนด์เวิลด์