Loading images...
 • First Image
 • Second Image
 • Third Image
 • Forth Image
 • Fifth Image
 • Sixth Image
 • First Image
 • Second Image
 • Third Image
 • Forth Image
 • Fifth Image
 • Sixth Image
 
จำนวนผู้เข้าชม :
 
 
 • เทศบาลตำบลปากแพรก จัดประชุมทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากแพรก จัดโครงการพัฒนาชีวิตตามวิถีพุทธ
 • เทศบาลปากแพรก รณรงค์ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2558
 • เทศบาลตำบลปากแพรก จัดกิจกรรมการประกวด ดนตรี Folk Song Contest ปีที่ 3
 
เทศบาลตำบลปากแพรก จัดประชุมทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน   - 24 ก.พ. 2558

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากแพรก จัดโครงการพัฒนาชีวิตตามวิถีพุทธ   - 20 ก.พ. 2558

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เทศบาลปากแพรก รณรงค์ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2558   - 18 ก.พ. 2558

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นาฬิกาเลเซอร์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้งฯ   3 มี.ค. 2558   อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ   27 ก.พ. 2558   อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมา   27 ก.พ. 2558   อ่านต่อ
ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นาฬิกาเลเซอร์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง   5 ก.พ. 2558   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา บึงบา
 
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
งบทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556
รายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555
งบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2554
งบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554
งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี 2554
 
 
 
 
การขอตรวจ คัด และรับรองสำเนารายการในทะเบียนราษฎร [ 6 พ.ค. 2554 ]
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร [ 6 พ.ค. 2554 ]
เรื่องบ้านและทะเบียนบ้าน [ 6 พ.ค. 2554 ]
เรื่องการแจ้งย้ายที่อยู่ [ 6 พ.ค. 2554 ]
เรื่องการแจ้งการตาย [ 6 พ.ค. 2554 ]
เรื่องการแจ้งเกิด [ 6 พ.ค. 2554 ]
งานทะเบียนราษฏร เทศบาลตำบลปากแพรก [ 12 ธ.ค. 2552 ]
 
 
 
ขอเชิญสมัครอบรม “การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)” 8-12 กันยายน 2557(5 วัน) จ.เพชรบูรณ์
โดย  yotathaicenter วันที่ 16 ส.ค. 2557 11:58:36 [ 0 / 2267 ]
สอบถามรับโอนย้ายไหมครับ
โดย  พิพัฒน์ ขาวประเสริฐ วันที่ 15 มิ.ย. 2557 10:51:17 [ 0 / 173 ]
ขอเชิญสมัครอบรม "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท.” วันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 (2 วัน) พิษณุโลก
โดย  yotathai วันที่ 4 มิ.ย. 2557 09:45:00 [ 0 / 338 ]
ไม่เข้าใจ
โดย  นาวี มีดี วันที่ 9 พ.ค. 2557 15:59:26 [ 0 / 206 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด
 
 
 
 
กำจัดผักตบชวา คืนชีวิตชีวาให้แม่กลอง
๙๙๙ คันปั่นเพื่อพ่อ
งานประเพณีลอยกระทง-ประทีปโคมไฟ part 3
งานประเพณีลอยกระทง-ประทีปโคมไฟ part 4